Kiến Thức Google Adsense >>>Ngôi Trường Dành Cho Mọi Người Chia Sẻ

Dùng thủ thuật Google Adsense - qui định chung cần chú ý

Tren Luôn tuân thủ các quy định khi sử dụng Google Adsense, bạn tuyệt đối không được vi phạm, vì nghĩ đơn giản thủ thuật Google Adsense người ta sử dụng nhiều thế thì không thể quản lý nổi. Nhận định này là cực kỳ sai lầm vì không ai tự dưng mở két nhà người ta cho bạn lấy tiền...
1. Dùng thủ thuật Google Adsense - qui định chung cần chú ý:
 Điều lệ của Google Adsense luôn ghi rõ: Khi sử dụng thủ thuật Google Adsense không cần gian lận bạn sẽ có nguồn thu lớn từ quảng cáo google  Luôn tuân thủ các quy định khi sử dụng Google Adsense, bạn tuyệt đối không được vi phạm, vì nghĩ đơn giản thủ thuật Google Adsense người ta sử dụng nhiều thế thì không thể quản lý nổi. Nhận định này là cực kỳ sai lầm vì không ai tự dưng mở két nhà người ta cho bạn lấy tiền.  Bạn phải làm cho nội dung quảng cáo của Google trông như một phần của website của bạn, người ta ghét cái cảm giác click quảng cáo giúp 1 ai đó thu lợi nhuận, nhưng họ lại muốn tìm kiếm thông tin hữu ích cho mình.  Đừng tách rời quảng cáo Google Adsense ra, bạn nên làm cho nó với màu link và màu nền trùng với trang web của bạn.  Lượng truy cập, bạn đừng tìm cách qua mặt bằng các thủ thuật Google Adsense với những trò click ảo, vì giải thuật tính toán của nó hết sức thông minh.  Thời gian, chính là thước đó của giá trị 1 click bao nhiều đồng, vào site click liền sẽ có giá trị thấp hơn là đọc nội dung hoặc vài phút sau click. Bởi thế bạn thấy một số site lớn và kinh nghiệm có đặt Google Adsense ít nhưng giá trị cao.

Dùng thủ thuật Google Adsense - qui định chung cần chú ý Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Lãm Nguyen