Kiến Thức Google Adsense >>>Ngôi Trường Dành Cho Mọi Người Chia Sẻ

Các cách kiếm tiền từ Google Adsense

Tren  Các cách kiếm tiền từ Google Adsense

Rất nhiều trang web sử dụng AdSense để kiếm tiền từ nội dung của nó và cũng nhiều chủ trang web nỗ lực để tăng thu nhập từ quảng cáo Google Adsense. Họ làm điều này bằng 3 cách :  Sử dụng nhiều loại kỹ thuật tạo ra lưu lượng thông tin chuyển đến và đi từ trang web của họ bằng (nhưng không chỉ có) quảng cáo trên mạng! Viết ra những bài hay cũng là một cách làm hiệu quả.  Xây dựng những nội dung có giá trị trên trang của họ nhằm tạo sức hút đối với các quảng cáo Google Adsense mang lại nhiều tiền khi được click lên đó.  Sử dụng nhiều hình thức khác nhau để khuyến khích người truy cập nhấp lên đường dẫn quảng cáo. Cũng nên lưu ý rằng Google cấm người dùng AdSense sử dụng các câu tương tự như “Click on my AdSense ads” (Hãy nhấp lên quảng cáo của tôi) để tăng số lần nhấn trên tài khoản AdSense. Những câu được chấp nhận là “Sponsored Links” (Đường dẫn được tài trợ) hay “Advertisement” (Quảng cáo).  Nguồn chi trả cho người dùng AdSense đến từ chương trình AdWords. Còn cơ chế tính tiền đăng quảng cáo đối với người dùng AdWords khá phức tạp và được dựa trên một kiểu đấu giá kín mà người đặt giá cao nhất phải chi ra số tiền bằng số tiền đặt giá cao thứ hai ().
Các cách kiếm tiền từ Google Adsense Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Lãm Nguyen